Kors­fæ­stel­se

BT - - TV -

Kan en ik­ke- re­li­gi­øs per­son få no­get ud af at bli­ve kors­fæ­stet? Det spørgs­mål stil­le­de Las­se Spang Ol­sen sig selv, eft er han hav­de væ­ret akut ind­lagt med en al­vor­lig syg­dom. Lang­fre­dag i 2014 blev kors­fæ­stel­sen en re­a­li­tet, og den dan­ske stunt­mand og fi lmin­struk­tør ud­sat­te sin egen krop for det, han kal­der sit livs vær­ste smer­te. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.