Tango og sang

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Det er ko­mi­ke­ren Tom­my Ken­ters tur til at kom­me ud at kø­re med Jarl. Før­ste stop er dan­sesko­len, hvor Tom­my træ­der tango­ens sensu­el­le trin og ud­for­drer Jarl til en lil­le fl irt. De to når og­så for­bi et bud­dhi­stisk tem­pel og får druk­ket kar­toff elvand, før Tom­my skal på sce­nen og syn­ge – med fi lm­pro­du­cen­ten Pe­ter Aal­bæk på trom­mer. Jarl sam­ler op TV 2 Char­lie: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.