Svært for VHK

BT - - TV -

På trods af en lang ræk­ke ska­der, træ­ner­fy­ring og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger har Vi­borg im­po­ne­ret ved at spil­le sig frem blandt ver­dens ot­te bed­ste klub­ber i Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­len. Her ven­ter Bu­duc­nost fra Mon­te­ne­gro, der for­u­den dan­ske Camilla Dal­by rå­der over de to stær­ke skyt­ter Chri­sti­na Ne­agu og Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vic. Hånd­bold DR1: 16.35

De Den en­gel­ske Phi­lip bor i Dan­mark.k HanH er en en­som mi­dal­dren­de en­ke­mand og en frem­med­gjort far. Ida er en dansk fri­sør, der er ved at kom­me sig over en lang pe­ri­o­de med syg­dom. Hun er net­op ble­vet for­ladt af sin mand til for­del for den no­get yn­gre Thil­de. De­res ve­je kryd­ser snart hin­an­den i Ita­li­en, hvor Idas dat­ter, Astrid, og Phi­lips søn, Pa­tri­ck, skal gift es. In­tet går eft er pla­nen, og al­li­ge­vel lyk­kes al­ting til sidst ... Den skal­de­de fri­sør DR1: 21.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.