Kre­a­tiv re­gent

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

DR har over en år­ræk­ke fulgt dron­nin­gens kunst­ne­ri­ske ar­bej­der. Po­rtræt­tet gi­ver hidtil uset ad­gang til re­gen­tens ate­li­er og ar­bejds­væ­rel­se på slot­tet i Caix og på Ama­li­en­borg. Vi ser, hvor­dan bå­de hun og prins­ge­ma­len le­ver og ån­der for kun­sten. Vi føl­ger bl. a. dron­nin­gens design og ud­vik­ling af kostu­mer til bal­let­ten "Nød­dek­næk­ke­ren. Dron­nin­gen og ... DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.