Dra­ma­et til søs

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Pas­sa­ger­fær­gen Scan­di­navi­an Star blev lør­dag 7. april 1990 ramt af en af de stør­ste brand­ka­ta­stro­fer til søs i ny­e­re tid. På ru­ten mel­lem Oslo og Fre­de­riks­havn ud­brød en brand på ski­bets pas­sa­ger­dæk. Il­den ud­vik­le­de sig hur­tigt og vold­somt, og 159 per­so­ner om­kom. I dag, 25 år eft er, er det sta­dig et myste­ri­um, hvor­dan det gik så galt. Myste­ri­et om ... TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.