Christine sur­fer

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Livs­stil­s­eks­pert Christine Feldt­haus el­sker at slap­pe af på fe­ri­en. Men som man­ge an­dre dan­ske­re drøm­mer hun om at ud­for­dre sig selv. Hun vil ha­ve even­ty r og op­le­ve det helt frem­me­d­ar­te­de. Der­for rej­ser hun ud i ver­den for at un­der­sø­ge, hvad der er "So F*** ing Spe­ci­al" på fe­rie. I dag er Christine ta­get til Hawaii på ad­ven­tu­re­fe­rie. So F*** ing Spe­ci­al DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.