Sil­ke­borg:

BT - - SUPERLIGA -

» Vi ta­ger det stil­le og ro­ligt. Det vig­tig­ste er, at vi kan sæt­te os ned og ha­ve en po­si­tiv di­a­log om­kring det. Men vi vil helt sik­kert se på det. Vi har kun set over­fl adisk på det, men umid­del­bart vir­ker det til, at vi al­le­re­de nu kan op­fyl­de de fl este af be­tin­gel­ser­ne, « si­ger øko­no­mi­di­rek­tør Claus Christensen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.