’’

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Jeg har nok til at spi­se og kø­be pæ­ne sko. Men for mig hand­ler det om ten­nis og tro­fæ­er­ne. Jeg er ik­ke mo­ti­ve­ret af pen­ge

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki seslan­det Po­len fi k dem i 2012 til at in­ve­ste­re ot­te mio. kr. i en luksuriøs lej­lig­hed i hjer­tet af Warszawa.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var pla­nen i før­ste om­gang at le­je lej­lig­he­den ud til in­ter­es­se­re­de rig­mænd, som så kun­ne be­nyt­te de pri­va­te Woz­ni­a­cki- ge­mak­ker som et luksus­ho­tel. Den pol­ske pent­hou­se­lej-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.