NEW YORK

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

I 2011 køb­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki to lej­lig­he­der i New York. Rent for­melt blev lej­lig­he­der­ne købt gen­nem to sel­ska­ber, hvor mo­de­ren, An­na Woz­ni­a­cki, lag­de navn til. Pri­sen løb iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er op i 9 mio­dol­lar – cir­ka 60 mio. dan­ske kro­ner. Byg­nin­gen har en lu­kuspool, spa med sau­na, mas­sa­ge- og be­hand­lings­fa­ci­li­te­ter samt træ­nings­cen­ter med mu­lig­hed for yo­ga. Lej­lig­he­der­ne bru­ges blandt an­det som ba­se i for­hold til Woz­ni­a­ck­is tur­ne­rin­ger i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.