WARSZAWA

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er tæt knyt­tet til sit an­det hjem­land Po­len. Der­for køb­te hun og fa­mi­li­en i 2012 en 218 kva­drat­me­ter stor pent­hou­se­lej­lig­hed i to eta­ger i hjer­tet af den pol­ske ho­ved­stad Warszawa for om­kring ot­te mio. kro­ner. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var pla­nen at ud­le­je den eks­klu­si­ve lej­lig­hed til in­ter­es­se­re­de. I den pol­ske pres­se blev der spe­ku­le­ret i pri­ser helt op til 84.000 kro­ner pr. nat for at bo i luksus­lej­lig­he­den. Men så vidt nå­e­de det al­drig. Far­mand Pi­o­tr, der sam­men med Ca­ro­li­nes mor An­na for det me­ste bru­ger lej­lig­he­den, valg­te at be­hol­de lej­lig­he­den, da han sam­men med An­na tit be­sø­ger den pol­ske ho­ved­stad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.