’’

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - Pe­ter Mad­sen

Vo­res dat­ter er el­lers sund og rask, så vi reg­ner ik­ke med, at så­dan no­get her sker. De mi­nut­ter er de vær­ste. Jeg tror, hun skal dø. Hun er ik­ke en­gang to år

» Min dat­ter får det bed­re og bed­re, og ef­ter tre da­ge går jeg nog­le ti­mer for at træ­ne med min klub, hvis træ­nings- min dat­ter. Men for mig er der al­drig tvivl om, at jeg vil spil­le på lands­hol­det. Jeg er ek­stremt hel­dig at få lov til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.