Dansk NHL- ke­e­per snup­per di­vi­sion­s­ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Den dan­ske is­ho­ck­ey­spil­ler Fre­de­rik Andersen kan skri­ve end­nu en im­po­ne­ren­de be­drift på sit cv. Nat­ten til i går var NHL- ke­e­pe­ren på ba­nen i he­le kam­pen, da hans hold Ana­heim Ducks snup­pe­de en 5- 1- sejr hjem­me over Ed­mon­ton Oi­lers. Selv­om der sta­dig mang­ler tre kam­pe af grund­se­ri­en, er Ana­heim med sej­ren nu sik- ker på at vin­de Pa­ci­fic- di­vi­sio­nen i NHLs Western Con­fe­ren­ce. Og den præ­sta­tion bæ­rer Fre­de­rik Andersen en stor del af æren for.

I kam­pen mod Ed­mon­ton stod dan­ske­ren blandt an­det i vej­en for 22 ud af 23 af­slut­nin­ger. Ducks, som for­længst har kva­li­fi­ce­ret sig til slut­spil­let, har vun­det fi­re af de se­ne­ste fem kam­pe, hvor Andersen er star­tet i bu­ret. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.