Dansk ta­lent ud­ta­get til stort en­dagsløb

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Cy­kel­ta­len­tet Magnus Cort er ble­vet ud­ta­get til at kø­re med i det pre­sti­ge­fyld­te en­dagsløb Flan­dern Rundt, der af­vik­les søn­dag. Der­med får den 22- åri­ge born­hol­mer al­le­re­de i sin før­ste sæ­son på Wor­ld Tou­ren lov til at prø­ve kræf­ter med de helt sto­re stjer­ner på lan­de­vej­en. Det med­del­er dan­ske­rens hold, Ori­ca- Gre­e­nEd­ge, i en pres­se­med­del­el­se.

Flan­dern Rundt er på i alt 264,2 km, der går over fle­re svæ­re stig­nin­ger, og hvor en del er be­lagt med bro­sten.

Selv­om Magnus Cort ik­ke umid­del­bart hø­rer til blandt fa­vo­rit­ter­ne i det stjer­ne­be­sat­te felt, har han tid­li­ge­re vist flair for at kø­re lø­bet i Flan­dern. Så­le­des blev Magnus Cort for to år si­den num­mer tre i ung­doms­ud­ga­ven af lø­bet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.