Mi­cki Nielsen skal mø­de ube­sej­ret ame­ri­ka­ner

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Mi­cki Nielsen skal 2. maj for­sva­re sin WBC In­ter­na­tio­nal- ti­tel til Nor­dic Fight Night i Fre­de­riks­berg- hal­ler­ne, og den un­ge dan­sker får hård mod­stand i skik­kel­se af ame­ri­ka­ne­ren Ju­ni­or Ant­ho­ny Wright ( 13 sej­re i 14 kam­pe). 28- åri­ge Wright har 11 kno­ck­out- sej­re på li­sten, og den ene­ste gang, han ik­ke har vun­det, var ef­ter en uaf­gjort af­fæ­re med Sti­vens Buja­j­men.

Mi­cki Nielsen er dog fyldt med for­vent­nin­ger.

» Det er li­ge­gyl­digt, hvem der står over for mig i rin­gen. Ba­re stil dem op, så skal jeg nok sen­de dem ud igen, « si­ger dan­ske­ren med 17 sej­re i li­ge så man­ge kam­pe, her­af 12 på kno­ck­out. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.