DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18: 30 HART­BERG FÅR PO­INT I KAM­PEN

Dray­mond Gre­en er en nøg­le­fi - gur hos Gol­den Sta­te War­ri­o­rs, som er det hold med fl est sej­re i NBA.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe vur­de­rer, at Gre­en har le­ve­ret spil, som gi­ver de blågu­les for­svars­ge­ne­ral fa­vo­rit­vær­dig­he­den til tit­len som årets for­svars­spil­ler i NBA.

Så­le­des er han ne­de i 1,90 på at få tit­len som årets for­svars­spil­ler i NBA med DeAn­dre Jor­dan som ene­ste re­el­le ud­for­drer i od­ds 2,10.

» Dray­mond Gre­en har blot væ­ret i li­ga­en si­den 2012, men vi­ser al­le­re­de skræm­men­de sty rke i sit for­svars­spil. Han er hur­tig nok til at føl­ge med de mind­ste spil­le­re og fy­sisk stærk nok til at hånd­te­re de stør­ste dren­ge. Gre­en har væ­ret de rig­ti­ge ste­der på de rig­ti­ge tids­punk­ter i den­ne sæ­son, og så er han er fast mand hos liga­ens bed­ste hold, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: USA To­day Sports

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.