2,00

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Der er lagt op til mål, når Fo­rest og Wolves tør­ner sam­men i dag. Vær­ter­ne har væ­ret me­get må­l­ri­ge, si­den Dou­gie Fre­ed­man over­tog ma­na­ger­sæ­det med 3,54 mål i snit i de 11 kam­pe, og da kun sejr tæl­ler i dag, bli­ver der blæst til an­greb end­nu en gang. Vær­ter­ne har end­da le­jet stor­ta­len­tet Chu­ba Akpom i Ar­se­nal, hvil­ket er en sty rkel­se af off en­si­ven. Wolves er og­så ble­vet me­re far­lig eft er kø­bet af Be­nik Afo­be og har mas­ser af spil­le­re med fart, der kan true Fo­rest- for­sva­ret. Glim­ren­de vær­di på tre scor­in­ger el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.