1,75

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

FAC Team Für Wi­en er hårdt ramt af ka­ran­tæ­ne til an­fø­rer An­dreas Bau­er, der har spil­let samt­li­ge mi­nut­ter i den­ne sæ­son og ik­ke har mis­set en kamp si­den maj 2013 for ho­vedstads­hol­det. Hart­berg har re­a­ge­ret over­ra­sken­de po­si­tivt på sal­get af den el­lers su­veræ­ne top­sco­rer, Bright Edomwo­nyi, og vir­ker til at ha­ve få­et spil­let fl ere af de nye vin­te­r­ind­køb fi nt ind på hol­det. Sid­ste sæ­sons top­sco­rer, Gün­ter Fri­e­sen­bi­ch­ler, er til­med til­ba­ge fra lang­va­rig ska­de, så her lig­ner det et helt åbent op­gør med fi n spil­vær­di i ud­fal­det Hart­berg + 0,5 Asi­an Han­di­cap.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.