2,16

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Is­ho­ck­ey­fi na­le med en klar fa­vo­rit. Søn­derjy­ske har væ­ret su­veræn i slut­spil­let ind­til vi­de­re – ik­ke mindst hjem­me, hvor samt­li­ge seks kam­pe på egen is er vun­det med to mål el­ler me­re. Nu mø­der hol­det Es­b­jerg, som over­ra­sken­de er nå­et så langt. Det er dog ik­ke på den de­fen­si­ve sty rke, og der­til kom­mer, at må­l­mand Yuta­ka Fuku­fuji er tvivl­s­om til op­gø­ret. Står han ik­ke, er det un­ge Ni­co­laj Hen­rik­sen, der får tjan­sen. Søn­derjy­ske har vun­det al­le fi re ind­byr­des kam­pe i grund­spil­let med mindst to mål, så her er det op­lagt at gå eft er en gen­ta­gel­se.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.