Ning på at ’’

Valg­k­nap­pen blin­ker, vur­de­rer ek sper­ter, eft er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har ind­ledt en ny off en siv

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 4. APRIL 2015

Det gi­ver in­gen me­ning at byg­ge kampag­ner op på den må­de, som S har gjort over den se­ne­ste tid, og så gå på som­mer­fe­rie uden at ud­skri­ve valg. Der­for tror jeg, at val­get bli­ver in­den som­mer­fe­ri­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.