Li­ste­ria fun­det i ham­bur­ger­ryg til ple­je­hjem

BT - - NYHEDER - Li­ste­ria fun­det i ham­bur­ger­ryg med as­p­ar­ge­s­sau­ce Fo­to: ar­kiv

Bak­te­ri­en li­ste­ria er ble­vet fun­det i ret­ten ham­bur­ger­ryg med as­p­ar­ge­s­sau­ce, som virk­som­he­den El­bo­køk­ke­net har sendt ud til pri­va­te bor­ge­re og ple­je­hjem­s­køk­ke­ner i Fre­de­ri­cia, Kol­ding, Ha­der­s­lev og Mid­del­fart. Det op­ly­ste Fø­de­va­re­sty­rel­sen i går ef­ter­mid­dag.

El­bo­køk­ke­net træk­ker nu ret­ten til­ba­ge. For selv om det fund­ne an­tal bak­te­ri­er ik­ke er stort, så kan det iføl­ge Fø­de­va­re­sty­rel­sen ik­ke ude­luk­kes, at det kan vok­se til et stør­re an­tal i lø­bet af hold­bar­heds­pe­ri­o­den. Der­for be­trag­tes ret­ten som ’ ik­ke sik­ker at spi­se’.

Ham­bur­ger­ryg­gen med as­p­ar­ge­s­sau­ce og til­be­hør er mindst hold­bar til 10. april og er ble­vet le­ve­ret si­den 23. marts.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen op­for­drer bor­ge­re til at kas­se­re ret­ten el­ler le­ve­re den til­ba­ge til le­ve­ran­dø­ren.

Ad­skil­li­ge dan­ske­re dø­de sid­ste år, ef­ter de var ble­vet smit­tet med li­ste­ria fra på­læg fra Jørn A. Rul­lepøl­ser.

Li­ste­ria er især far­ligt for æl­dre og sy­ge men­ne­sker, for­di de­res im­mun­for­svar ik­ke selv er i stand til at be­kæm­pe bak­te­ri­en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.