Ma­ske­re­de ty­ve spræng­te hæ­veau­to­mat i luf­ten

BT - - NYHEDER - I Skær­bæk blev i går nat ud­sat for en eks­plo­sion. Ar­kiv­fo­to

I går nat klok­ken 2.56 spræng­te tre mænd med an­sigts­ma­sker en pen­geau­to­mat i Skær­bæk i Søn­derjyl­land i luf­ten. Et vid­ne hav­de for­in­den iagt­ta­get de tre per­so­ners mistæn­ke­li­ge ad­færd og der­for kon­tak­tet po­li­ti­et. Det skri­ver bt. dk.

Po­li­ti­et vur­de­rer, at der er brugt gas i for­bin­del­se med spræng­nin­gen, som bli­ver be­teg­net som pro­fes­sio­nelt ud­ført.

Spræng­nin­gen var sær­de­les vold­som og har ef­ter­ladt bå­de hæ­veau­to­ma­ten og ind­gangs­par­ti­et til Syd­bank i Skær­bæk med om­fat­ten­de ska­der. Po­li­ti­et op­ly­ser, at de tre per­so­ner ik­ke fik no­get ud­byt­te ud af an­stren­gel­ser­ne, da de kør­te umid­del­bart ef­ter eks­plo­sio­nen. BNB

Syd­bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.