’’

BT - - NYHEDER -

Vi må er­ken­de, at de før­ste år un­der Fog­hre­ge­rin­gen var fejl­slag­ne. Den of­fent­li­ge sek­tor vok­se­de uhæm­met, og vi bur­de ha­ve sat hæ­le­ne i og sagt stop. Den kurs vil vi ik­ke væ­re med til igen

Sø­ren Pa­pe Poul­sen, for­mand, De Kon­ser­va­ti­ve

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.