’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

Der er gan­ske vist ta­le om te­stens bil­lig­ste del­ta­ger, men selv om den er ret let at ad­mi­ni­stre­re, så mang­ler den det sid­ste. Bil­led­kva­li­te­ten er ik­ke helt over­be­vi­sen­de, og ap­pens sta­bi­li­tet svig­ter og­så. Den vir­ker lidt ufær­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.