’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

Over­våg­nings­ka­me­ra med fl ere go­de si­der, der er Wi- Fi samt et­her­net og POE un­der­støt­tes. God bil­led­kva­li­tet med fi ne stil­l­bil­le­der og vi­deo­er, ka­me­ra­et har kun et par min­dre svag­he­der. Li­cens kræ­ves for fuld ud­nyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.