BED­STE KØB ’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

DCS6045LKT’s stør­ste sty rke er, at den ind­går i et bru­ger­mil­jø, der sam­ler al­le øn­sker om ad­mi­ni­stra­tion i én pak­ke. Det vil til­ta­le hjem­me­bru­ge­re. Me­get kan indstil­les, no­get kun­ne væ­re let­te­re at gå til, men god løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.