’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

Glim­ren­de over­våg­nings- ka­me­ra, hvis man har et for­holds­vis be­græn­set be­hov. Det fun­da­men­tale fun­ge­rer smer­te­frit, og kva­li­tet­sind­tryk­ket af det op­ta­ge­de er godt. Øn­skes avan­ce­re­de indstil­lin­ger, er der an­dre al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.