’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

Trå­d­løst over­våg­nings­ka­me­ra til hjem­me­bru­ge­ren. Op­sæt­nin­gen kan dril­le, selv­om den er me­get en­kel. Ka­me­ra­et har ge­ne­relt en god bil­led­kva­li­tet, der er fi ne mu­lig­he­der som zo­ne­fo­ku­se­ring. Dog ik­ke en om­fat­ten­de to­tal­løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.