’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

DS- 2CD2412F- IW er et kom­plet over­våg­nings­ka­me­ra for dem, der kræ­ver lidt me­re end blot ba­sa­le funk­tio­ner. Me­get om­fat­ten­de indstil­lin­ger og god bil­led­kva­li­tet. Ta­ger lidt tid at læ­re at me­stre, men gan­ske fi n bru­ger­ven­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.