’’

BT - - FORBRUG -

Alt om Da­ta si­ger:

Må­ske ik­ke det mest op­lag­te ka­me­ra til den gen­nem­snit­li­ge hjem­me­bru­ger, der er dog ta­le om et godt over­våg­nings­ka­me­ra med fi ne ge­ne­rel­le egen­ska­ber. Man kan ad­mi­ni­stre­re pro­gram­met med NVR3, web samt ap­ps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.