RUSLAND

BT - - NYHEDER -

En rus­sisk ha­ck­er har iføl­ge BBC af­slø­ret, hvor let det ind­til for gan­ske ny­ligt var at slet­te en hvil­ken som helst vi­deo på YouTu­be. Man­den, ved navn Ka­mil His­ma­tul­lin, kun­ne ha­ve ud­nyt­tet sin ny­fund­ne tek­nik, men iste­det valg­te han at ra­por­te­re den ind­byg­ge­de sår­bar­hed til mo­der­sel­ska­bet Goog­le, som hur­tigt fi k ret­tet fejl­en og be­løn­ne­de His­ma­tul­lin med 5.000 dol­lars. sbw

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.