USA

BT - - NYHEDER -

En Ge­ne­ral Electric- fa­brik i by­en Lou­isvil­le i del­sta­ten Ken­tucky stod fre­dag eft er­mid­dag dansk tid i fl am­mer. Op mod 100 brand­mænd kæm­pe­de mod il­den. Iføl­ge Daily News er der in­gen mel­din­ger om til­ska­de­kom­ne, og fl ere me­di­er rap­por­te­rer, at al­le me­d­ar­bej­de­re blev evaku­e­ret, da bran­den brød ud. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.