Let­te vi­ne klæ­der for­å­rets froko­ster

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

PÅSKETID

Tim Vol­ler­s­lev For­å­rets let­te froko­st­ret­ter - som f. eks. sten­bi­der­rogn, re­jer, fi sk, kyl­ling, as­p­ar­ges og må­ske spæd­lam - kal­der på let­te hvi­de og rø­de vi­ne, som ik­ke over­dø­ver el­ler skju­ler fi nes­ser­ne i dis­se ret­ter, som hø­rer den dej­li­ge års­tid til.

Den­ne uges an­be­fa­lin­ger in­de­hol­der ti go­de køb af for­holds­vis let­te hvid- og rød­vi­ne i for­skel­li­ge pris­klas­ser.

Ugens kraft ig­ste vin er Marqués de Ri­scal, 2010 Re­ser­va fra Rio­ja. En læk­ker rød­vin f. eks. til lidt kry­dret lam­me­kød.

En fl ot, frisk og sart hvid­vin til vel­komst kan væ­re 2014 So­la­ris Clas­sic fra Skær­sø gaard i Jyl­land.

Ugens guld­me­dal­je går til en dej­lig, me­di­um let, au­stralsk pi­not noir- rød­vin, Ka­mo­na Bay fra Nu­gan Esta­te, mens sølvvi­nen, Sel­aks 2014 sa­u­vig­non blanc, er en frisk, me­di­um­fyl­dig hvid­vin fra New Ze­aland.

Beg­ge er rig­tig go­de vi­ne til pri­sen: 125 kr. for to fl asker.

2013 Ri­es­ling

Tro­ck­en, Leiwe­ner, Jo­sef Rosch, Qu­a­litätswe­in Mo­sel, Tys­kland.

For­å­rets froko­st­ret­ter, bl. a. sten­bi­der­rogn, kal­der på let­te hvi­de og rø­de vi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.