Toy­o­ta RAV4 går hy­brid

BT - - BILER -

Toy­o­ta RAV4 vil for frem­ti­den og­så kun­ne fås som hy­brid­bil - alt­så en ben­zi­nud­ga­ve til­sat en lil­le el­mo­tor. De tek­ni­ske spe­ci­fi­ka­tio­ner har Toy­o­ta i skri­ven­de stund ik­ke løf­tet slø­ret for, men mest sand­syn­ligt er nok, at det bli­ver sam­me 1,8 li­ters ben­zin­mo­tor, kendt fra Auris og Pri­us, som skal be­nyt­tes i RAV4 Hy­brid. Med RAV4 i hy­brid- fol­den vil det se godt ud, om og­så Aven­sis får tek­no­lo­gi­en i for­bin­del­se med det sto­re face­lift, som den ud­sæt­tes for til som­mer. Men der sy­nes ik­ke at væ­re pla­ner - i hvert fald ik­ke of­fi­ci­elt - om en Aven­sis Hy­brid. Nu­væ­ren­de RAV4 er fra 2013 og fjer­de ge­ne­ra­tion - frapris med to­li­ters di­e­sel: 386.765 kr. mor­ten

SUV’en Toy­o­ta RAV4 er på vej som hy­brid­mo­del. Som Ya­ris, Auris og Pri­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.