Ay­go - nu og­så som se­mi- ca­brio

BT - - BILER -

Sø­stre­ne Ci­troën C1 og Peu­geot 108 kan. Og nu kan Toy­o­ta Ay­go og­så: Fås som se­mi­ca­bri­o­let, alt­så med stof­tag der elek­trisk kan rul­les til­ba­ge til over­kan­ten af ba­gr­u­den. Nav­net på den top­lø­se Ay­go er xwa­ve sky, og pri­sen er 114.995 kr. C1 Airsca­pe med fem dø­re ko­ster nor­malt 119.990 kr., men Ci­troën gi­ver i øje­blik­ket ra­bat på 20.000 kr. Peu­geot 108 Top ko­ster fra 112.990 kr. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.