Bonus til Pors­che- an­sat­te

BT - - BILER - Suc­ce­sen skyl­des bl. a. SUV’en Ma­can.

Ef­ter re­kordå­ret 2014, 17,2 mil­li­ar­der eu­ro ( 128 mia. kro­ner) i om­sæt­ning og et over­skud på 2,7 mia. eu­ro ( 20 mia. kr.) valg­te Pors­che at be­løn­ne si­ne an­sat­te med en bonus. Så med løn­check­en i marts strøg 7.900 eu­ro ( knap 60.000 kr.) ind på hver af de 14.600 an­sat­tes kon­to, og yder­li­ge­re 700 eu­ro ( 5.200 kr.) blev ind­be­talt til en pen­sions­fond. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.