McLa­ren på Au­di R8- jagt

BT - - BILER - McLa­ren 570S.

McLa­ren 650S har få­et en lil­le­bror. Nav­net er 570S, og to af de hår­de­ste kon­kur­ren­ter er Pors­che 911 Tur­bo S og Au­di R8 V10. Mo­del­be­teg­nel­sen 570S re­fe­re­rer til an­tal he­ste­kræf­ter. 0 til 100 km/ t ta­ger 3,2 se­kun­der, 0- 200 km/ t 9,5 sek., og top­ha­stig­he­den er 328 km/ t. Den 3,8 li­ters V8- mo­tor er cen­tralt pla­ce­ret, og gear­kas­sen er en 7- trins dob­belt­kob­ling. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.