Asta­nas frist er for­læn­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­SLUT­NING ER UD­SKUDT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Jakob Fuglsang kan ån­de let­tet op. I hvert fald de kom­men­de tre uger for in­den da vil der ik­ke bli­ve ta­get no­gen be­slut­ning om Team Asta­nas frem­tid på hø­je­ste ni­veau.

Be­slut­nin­gen om det ka­sak­hi­ske Wor­ld Tour- holds skæb­ne er nem­lig fo­re­lø­big ud­skudt til 24. april, skri­ver den ita­li­en­ske sportsavis La Ga­zzet­ta del­lo Sport.

Asta­nas sta­tus som så­kaldt Wor­ld Tour- hold har el­lers væ­ret i fa­re, si­den UCI slog fast, at li­cen­sen var ud­stedt med for­be­hold.

Si­den har en uaf­hæn­gig kommission gran­sket bå­de tid­li­ge­re do­ping­til­fæl­de, hol­dets stab og hvor stor en rol­le, Asta­na har spil­let i en ita­li­ensk do­pin­g­ef­ter­forsk­nings­sag un­der nav­net Ope­ra­tion Pa­d­ova.

Ni­ba­li i for­bøn

Det er an­gi­ve­ligt sum­men af oven­stå­en­de, som har få­et kom­mis­sio-

Jakob Fuglsang har grund til på­skes­mil, for be­slut­nin­gen om Asta­nas frem­tid på Wor­ld Tou­ren er ud­skudt til 24. april. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.