E Tour- ynd­lin­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lotto- Sou­dal

» Lars Bak er al­tid brug­bar for sit hold. Han er et ek­sem­pel på en ryt­ter, der de­ci­de­ret of­rer sig i rol­len som hjæl­pe­ryt­ter. Han er en dyg­tig og oft e me­get syn­lig ryt­ter i fel­tet, for­di han al­tid ta­ger et me­get stort slæb i fron­ten. Det be­un­drer jeg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.