Dan­ske dar­lings

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er in­gen dan­ske­re, der kom­mer til at kø­re med helt frem­me om po­di­e­plad­ser­ne. Fak­tisk er der tvivl om, hvor­vidt Dan­marks bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter, Jakob Fuglsang, får lov at stil­le op i Tour de Fran­ce, hvis Asta­na- hol­det mi­ster Wor­ld Tour- li­cen­sen. Dan­sker­ne er dog al­li­ge­vel in­ter­es­san­te at hol­de øje med, me­ner Jør­gen Leth, der har et godt øje til dis­se tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.