DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOL­LAND ÆRES­DI­VI­SIO­NEN, KLOK­KEN 20: 45 PSV VIN­DER KAM­PEN

Eft er brud­det imel­lem Bjar­ne Ri­is og Team Tin­koff - Saxo går spe­ku­la­tio­ner­ne på, hvor den dan­ske cy­kel­boss frem­over skal ud­fol­de si­ne ta­len­ter.

Dan­ske Spil har ka­stet sig ud i en od­ds­sæt­ning på, hvor Bjar­ne Ri­is en­der hen­ne, og skal man tro det, så en­der han hos Lam­pre. Det hold er i hvert fald stor­fa­vo­rit til blot tre gan­ge pen­ge­ne med Cult Ener­gy Pro Cycling til od­ds 7,00 som det næst­bed­ste bud.

» Bjar­ne Ri­is har go­de for­bin­del­ser til ita­li­ensk cy­kel­sport. Lam­pre- Me­ri­da er det ene­ste ita­li­en­ske Pro Tour- hold i den­ne sæ­son og har der­u­d­over for ny­lig meldt sig ud af MPCC, be­væ­gel­sen der ar­bej­der for tro­vær­dig cy­kel­sport. På den bag­grund tror vi ik­ke, at Lam­pre vil ha­ve pro­ble­mer med at til­knyt­te en pro­fi l som Bjar­ne Ri­is, der alt an­det li­ge har en plet­tet for­tid, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.