2,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­la­tivt li­ge­gyl­dig kamp i mid­ten af Cham­pions­hip, hvor der bør væ­re vær­di i vær­ter­ne. Le­eds hol­der nem­lig gan­ske god form med nu fem kam­pe i træk uden ne­der­lag, og hjem­me på El­land Ro­ad har man le­ve­ret fl ot si­den nytår. Bla­ck­burn kom­mer til kam­pen med to ne­der­lag, som har be­gra­vet hol­dets play­off - drøm­me, men til gen­gæld skal man al­le­re­de ons­dag spil­le om­kamp i FA Cup mod Li­ver­pool. Den kamp har mar­kant stør­re pri­o­ri­tet end det­te re­la­tivt li­ge­gyl­di­ge op­gør, så der­for er det svært at se, hvor­for man skal ha­ve så højt et od­ds på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.