2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gu­in­gamp har uhy­re vig­tig po­kal­se­mi­fi na­le mod Auxer­re al­le­re­de 72 ti­mer eft er hjem­me­kam­pen mod Ly­on, og spørgs­må­let er, om ik­ke Jo­ce­lyn Gour­ven­necs trop­per har me­re fo­kus på det op­gør end på aft enens liga­kamp. Gu­in­gamp lig­ger tem­me­lig trygt i mid­ten af ta­bel­len og bør ik­ke kom­me i nedryk­nings­fa­re, mens Ly­on skal vin­de for at hol­de trit med PSG i kam­pen om gul­det. Læg der­til, at vær­ter­ne mang­ler vig­ti­ge de­fen­si­ve kræft er som Do­ri­an Le­veque og Brou Angoua, så 2- tal­let vir­ker gan­ske spæn­den­de til pri­sen.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.