Squat and press In­ner thigh lift

BT - - KORT NYT - Nem­me­re va­ri­a­tion: Pri­mæ­re mu­skel­grup­per: Nem­me­re v ari­a­tion: Pri­mæ­re mu­skel­grup­per:

Hold en vægt for­an bry­stet. Stå i skul­der­bred­de, tæ­er­ne li­ge frem. Gå ned i knæ, til lå­re­ne er pa­ral­lel­le med gul­vet. Læg væg­ten på hæ­le­ne. Rejs dig og pres væg­ten op i strak­te ar­me.

dig på en stol

Bal­der, lår og skul­dre

Sæt Pla­cer din ank el på en s tol. Stræk de t an­de t ben. Sæ t un­de­rar­men i gul vet, med al­bu­en li­ge un­der skul­de­ren. Stræk krop­pen og løft de t un­der ste ben op mod sto­len. Sænk igen.

strakt arm i gul­vet.

In­der­lår

Med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.