UGENS APP

BT - - KORT NYT -

En lil­le én i ny og næ ska­der vel ik­ke, vel? Men har du sty r på al­ko­ho­len? Hvor­når går det fra at væ­re hyg­ge til at væ­re et pro­blem? Med app’en Aplan kan du te­ste, om du drik­ker for me­get. Og du kan få vi­den om, hvor­dan al­ko­hol på­vir­ker din krop bå­de på kort og på lang sigt. Hvor­når drik­ker du og hvor­for? Det kan ap­pen hjæl­pe dig med at afk la­re. Re­gi­strer din trang til al­ko­hol og få ind­blik i ri­si­ko- si­tu­a­tio­ner – før på­ske­froko­sten. In­fo: Aplan Pris: Gra­tis Plat­form: IOS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.