Vid­ste du, at...

BT - - KORT NYT -

• Et men­nek­se i gen­nem­snit drik­ker 75.000 l vand i lø­bet af et liv. • I 2012 blev 139,5 mil­li­o­ner l fla­ske­vand solgt i Dan­mark. • Po­ste­vand er 900 gan­ge me­re mil­jø­ven­ligt end fla­ske­vand. • Kun tre pro­mil­le af vand, på Jor­den, kan bru­ges som drik­ke­vand. • Når vi fø­ler os tørsti­ge, har krop­pen al­le­re­de mi­stet over en pct. af krop­pens sam­le­de vand­mæng­de. • I Dan­mark stam­mer 99 pct. af vo­res drik­ke­vand fra grund­van­det. • 70 pct. af en vok­sen krop be­står af vand. • Et men­ne­ske kan over­le­ve en må­ned uden mad. Men kun en uge uden vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.