Claus He­in­rich, 71 år

BT - - TEMA -

Hvad gør dig vred?

» Lar­men i Kø­ben­havn. Ik­ke så me­get fra Me­tro­en el­ler bi­ler­ne, me­re mu­sik­ken. Der er for man­ge ga­demu­si­kan­ter og for man­ge højt­ta­le­re, der spil­ler. «

Hvor­for gør det dig vred?

» Jeg sy­nes, det er ube­ha­ge­ligt, for­di det lar­mer så me­get. Det er no­get vær­re støj, som ik­ke bur­de spil­les uden­dørs. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.