4 Sid ik­ke ale­ne 5 ½ ti­mes be­kym­rin­ger

BT - - TEMA -

Har du væ­ret ud­sat for no­get, der har gjort dig vred el­ler in­de­brændt, kan det væ­re svært at skif­te fo­kus, hvis du sid­der ale­ne med pro­ble­met. Snak med din part­ner el­ler en god ven/ ve­nin­de om an­dre ting. Det hjæl­per dig med at æn­dre dit fo­kus. Er du først be­gyndt at tæn­ke ne­ga­ti­ve tan­ker, kan det væ­re svært at slip­pe dem igen. Af­tal et fast tids­punkt hver dag, hvor du i en halv ti­me må be­kym­re dig. Duk­ker de ne­ga­ti­ve tan­ker frem uden for den hal­ve ti­me, skal du tvin­ge dig til at ud­sky­de dem til næ­ste dag, hvor du igen må grub­le i sam­me tids­rum. Brug nog­le af de oven­stå­en­de øvel­ser til at skif­te fo­kus. Pro­ble­mer, der vir­ker sto­re li­ge nu, kan fø­les li­ge­gyl­di­ge da­gen ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.