Slå ører­ne ud

BT - - TEMA -

Øvel­sen er til dig, som har svært ved at slip­pe be­kym­rin­ger­ne. I ste­det for at tæn­ke på, om du er god nok som for­æl­der, el­ler til dit ar­bej­de, så tving din hjer­ne til at lyt­te til bi­ler­ne uden­for, bør­ne­ne der le­ger på væ­rel­set, tv’et der kø­rer, el­ler san­gen der af­spil­les i ra­dio­en. På den må­de fjer­ner du fo­kus fra de ne­ga­ti­ve tan­ker, da din hjer­ne ik­ke kan tæn­ke på to ting ad gan­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.