Bliv en hur­tig – med væg­te

Glem alt om in­ter­val­træ­ning og hur­ti­ge spur­ter. Vil du væ­re hur­ti­ge­re til løb, skal du styr­ke­træ­ne

BT - - KROP I BALANCE -

Pi­sker du rundt på lø­be­sti­er­ne i jag­ten på din per­son­li­ge re­kord­tid? Må­ske skul­le du stop­pe op et øje­blik. For du bli­ver sjæl­dent hur­ti­ge­re af at få fle­re ki­lo­me­ter i be­ne­ne. De fle­ste lø­be­re når et pla­teau, hvor de­res 5- 10 km- ti­der ba­re ik­ke bli­ver bed­re, uan­set hvor me­get de træ­ner. Of­te er det, for­di vi har en ræk­ke svag­he­der, der ik­ke bli­ver adres­se­ret på lø­be­sti­er­ne.

Bli­ver di­ne ti­der ik­ke læn­ge­re au­to­ma­tisk bed­re og bed­re, er det må­ske på ti­de, at du par­ke­rer lø­be­sko­e­ne og i ste­det læg­ger vej­en for­bi fit­nes­scen­tret.

I for­ri­ge uge fik du på dis­se si­der op­varm­nings­ø­vel­ser, som hjæl­per dig til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.