Nor­disk uhyg­ge

Gam­le ken­din­ge fra vo­res na­bo­lan­de le­ve­rer li­ge nu no­get af det bed­ste spæn­dings­lit­te­ra­tur

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Vfor­hold til en mand, med en trau­ma­tisk for­tid.

He­le­ne Tur­sten skri­ver rent og næ­sten mini­ma­li­stisk, nog­le af be­skri­vel­ser­ne må­ske næ­sten for ba­na­le, men Em­bla Ny­ström er i dén grad en vær­dig arv­ta­ger ef­ter Ire­ne Huss. Tove Alster­dals ’ Lad mig ta­ge din hånd’ er kå­ret som den bed­ste sven­ske kri­mi i 2014. Det for­står man i al­ler­hø­je­ste grad. Den er no­get nær ful­dendt som kri­mi­nal­ro­man, psy­ko­lo­gisk thril­ler og fa­mi­lied­ra­ma – velskre­vet, ved­kom­men­de og ver­dens­klog.

Ar­ki­tek­ten He­le­ne Berg­man får ro­det op i sit stil­fær­di­ge liv, da hen­des uro­li­ge sø­ster fal­der ud fra 10. sal. Po­li­ti­et ar­ki­ve­rer sa­gen som selv­mord, men en na­bo, en gam­mel ve­nin­de og sø­stre­nes al­ko­ho­li­se­re­de far sid­der hver især in­de med op­lys­nin­ger, der pe­ger i ret­ning af en for­bry­del­se. Mod­stræ­ben­de væk­kes He­le­nes nys­ger­rig­hed, og hun be­gi­ver sig ud i en ef­ter­forsk­ning. En kri­mi af de sjæld­ne, med ind­sigts­ful­de fi­gur­teg­nin­ger og mas­ser af ud­syn. Og et ek­sem­pla­risk præ­cist sprog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.